Nokta atışı tedavisi , (Epidural enjeksiyonlar) boyun ve bel bölgesinde ortaya çıkan ve sinir kökü basısına neden olan bel – boyun fıtıklarında oldukça etkili bir ameliyatsız tedavi yöntemidir.

Son yıllarda bir çok gelişmiş merkezde fıtık tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Transforaminal Epidural Enjeksiyon;

Bel ve boyun fıtığı, bel kayması ve omurilikte kanal daralması durumlarında ağrıyı kontrol altına almak için uygulanan en etkin ameliyatsız yöntemlerden biridir.

Bu tedavide ki amaç bası sonucu oluşan inflamasyon ve ödemi azaltmak, yapışıklıkları çözmektir.

Doğru seçilmiş vakalarda başarı oranı %70-80 oranındadır. Epidural enjeksiyonlar hastanın yakınmalarının başlamasından sonra ilk 6 ay içinde yapıldığında etkinliği daha fazladır. Epidural enjeksiyon ile hasarlı olan spinal sinir etrafına etkisi uzun süren bir steroid ve lokal anestezik içeren bir ilaç karışımı yapılır. Böylece fıtık dokusu ile sinir kökü arasındaki ödem çözülür ve fıtık dokusunda kısmi de olsa küçülme sağlanır.

Nasıl Uygulanır?

Girişim özel eğitim almış uzman hekim tarafından devamlı radyolojik görüntüleme altında sadece etkilenen sinire ve fıtığa nokta atışı şeklinde yapılmaktadır, bu şekilde sinir hasarlanması ve diğer istenmeyen yan etkilerin önüne geçilmiş olunur. İşlem sırasında hastanın ağrı duymaması için damar yolundan anestezik ve ağrı kesici ilaç uygulanır. Tüm işlemler lokal anestezi ve sedasyon altında yapılır, genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz.

İşlem sonrası hasta evine yürüyerek gidebilir. 1-2 gün istrahat genellikle yeterli olmaktadır.

İşlem Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Epidural steroid enjeksiyonundan önce yaklaşık 4 saat aç kalınması yeterlidir. Devamlı kullanılan tansiyon hapı, kalp ilacı gibi ilaçlar az suyla alınmalıdır. Aspirin® , Coraspin® gibi kan sulandırıcı ilaçlar 1 hafta önceden kesilmelidir.

İşlem Sonrası Yapılması Gerekenler

İşlem sonrası 1- 2 saat istirahat etmeniz gerekir. Enjeksiyondan sonra belde ağrı ve girişimin yapıldığı bacakta geçici bir uyuşma ve ağrı olabilir. Girişimden sonra azalan ağrı şikayeti 4-6 saat içinde tekrar başlayabilir. Bu durum lokal anesteziğin etkisinin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanır. Uzun etkili steroidin asıl etkisi 48-72 saat içinde tam istenilen düzeye gelir ve ağrı şikayetiniz 3-4 gün içinde azalmaya başlar.

Girişim sonrası 2-3 gün istirahat önerilir. Bu zaman zarfında beli veya boynu aşırı zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.

İşlemin Yan Etkileri ve Riskleri Nelerdir?

Nokta atışı tedavisi, Transforaminal Epidural Enjeksiyonu yapılan hastalar içerisinde 40-60 bin hastada bir sıklıkta enfeksiyon görülme ihtimali mevcuttur. Bu nedenle uygulamalar ameliyathanede mutlak steril koşullarda gerçekleştirilerek bu olasılık en düşük düzeye çekilir.

Sinir hasarı da çok nadir görülen bir durumdur. Özellikle sinir hasarı ciddi bir yan etki olduğundan dolayı riski en aza indirmek için girişimin mutlak suretle görüntüleme altında yapılması gerekir. Kullanılan steroide bağlı olarak şeker hastalığı olan hastalarda nadiren de olsa 1-2 hafta kan şeker düzeylerinde bir miktar artma gözlene

Van da Transforaminal Epidural Enjeksiyon (nokta atışı enjeksiyon tedavisi) Uzm.Dr. Sedat ÖZTÜRK tarafından başarılı şekilde uygulanmaktadır.