Migren (Baş ağrısı), Toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelen hastalıktır.

Migren , gerilim tipi ve servikojenik baş ağrıları tüm baş ağrılarının yüzde 90’ını oluşturur. 

Çoğunlukla sebebi periferik ve santral mekanizmalar etkili olmaktadır. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır.

Bu bölgelerde perfüzyonun bozulmasıyla lokal hipoksi meydana gelir. Lenfatik dolaşımın bozulmasıyla metabolitlerin artışı ve doku asiditesi tabloya eşlik eder.

Van Migren Tedavisi, Van Baş Ağrısı Tedavisi

Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçimde ele alınmaktadır.

Gerilim tipi baş ağrıları tedavisinde sorunlu kaslarda bulunan aktif tetik noktaların lokal anestezik ( prokain, lidokain) kullanılır. Son yıllarda bir çok çalışmaya konu olmuş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Migren olup olmadığını anlamak gerekir.

Kronik baş ağrısı olan hastaların neredeyse tamamı kendilerinde sinüzit veya migren olduğunu düşünür ama kronik baş ağrılarının gerilim ve küme baş ağrısı gibi başka nedenleri de vardır.  Bu yüzden baş ağrısı tanısının doğru şekilde konması tedavinin planlanması açısından önemlidir. Migrenli hastalarda ağrıları geçirmek için atak tedavisi uygulanır. Eğer ağrı sıklığı fazlaysa atakların sıklığı azaltılır

Her hastaya farklı tedavi uygulanmalıdır.

Migrenli hastalarda ağrı atak sıklığı fazla ise veya ağrı çok şiddetli oluyorsa, hastanın özellikleri de göz önünde bulundurularak atak sıklığını azaltmak için kronik tedaviler verilmektedir. Bu tedaviler verilirken ağrının karakteri yanında hastanın özellikleri ve eşlik eden durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden bir hastaya iyi gelen bir tedavi başka bir hastaya iyi gelmeyebilir. Kronik migren tanısı son üç ay süresince ayda en az 15 gün ve üzerinde ağrısı olan, gün içinde ağrının en az 4 saat sürdüğü ve ayın en az sekiz gününde bu ağrıların migren tanı kriterlerini dolduracak özellikte olan hastalarda ve mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından görüşme sırasında klinik olarak konur.

Tedavi Yöntemleri

Gerilim tipi, servikojenik tip baş ağrıları ve migrende;

Sinir blokajları,  nöral terapi, manuel terapi, proloterapi, ozon tedavisi gibi yöntemlerle başarılı şekilde tedavi etmek mümkündür.

Van migren tedavisi